Philips informerar om belysning i Singapore

För den särskilt intresserade kanske, men Philips har fått kontrakt för att leverera lamporna till Singapores natt-lopp senare i år. De skriver om det hela på sin hemsida. 1500 lampor ska lysa upp de dryga fem kilometerna i en ljusstyrka fyra gånger starkare än en fotbollsplan. Här finns lite bakgrund till banan och belysningen, som att avkörningsområdena kommer vara lite svagare belysta för att göra banan lite tydligare för förarna.

Klipper in lite info-stats från Philips nedanför;

About the Singapore lighting installation:
One sided lighting installation (instead of both sides of the track) installed at 10m above ground level
Almost 1500 lighting projectors, placed at 4m apart
Pylons, set at 32m distance apart, support an aluminum truss along the track
The truss supports the projectors, power and optic cables, PA loudspeakers, CCTV cameras and advertising
The lighting provides 3000 lux of light (light intensity), compared to 800 lux for football stadium and 30 lux for street lighting
At night the light is 4 times brighter than a typical stadium

Leave a Reply